Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://www.llu.lv/rss_llu_raksti_xml.php 

Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
LLU jaunākie raksti
Add To Favorite

23771

6. novembrī plkst. 9.30 LLU Jelgavas pils 280. telpā interesentus ar Nacionālo bruņoto spēku struktūru un darbību aicina iepazīties Zemessardzes 52. kājnieku bataljons.

Klāt novembris – mēnesis, kas aicina katru latvieti atšķirt vēstures lappuses un atminēties to cilvēku varoņdarbus, kuru dvēseles aizgājušas mūžībā, tēvzemi sargājot.

Jau otro gadu Zemessardzes 52. kājnieku bataljona projekta ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitatē norisināsies lekcijas ar aizraujošu prezentāciju, bataljona kājinieku stāstiem un iespēju aplūkot un iepazīt Zemesardzes ekipējumu klātienē.

“Tuvojas Lāčplēša un Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienas, kas aicina sabiedrību pievērst uzmanību aizsardzības jautājumiem valstī. Līdz ar to mūsu pienākums ir veicināt jauniešu interesi par valsts struktūru un uzbūvi. Lekcijas ir veids kā klātienē atklāt interesantas detaļas, kas varbūt ne katram jaunietim līdz šim bijušas pazīstamas. Tā ir iespēja paplašināt zināšanas ne tikai sevis izvēlētajā studiju jomā, bet gūt priekšstatu arī par sabiedrībai nozīmīgiem aizsardzības jautājumiem,” norāda Zemessardzes 52. kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants Ilmārs Džeņevs.

Savukārt Lāčplēša dienā, 11. novembrī Jelgavā norisināsies tradicionālais Lāpu gājiens, kur universitātei piederīgie tiek aicināti piedalīties un izrādīt cieņu karavīriem, kuri tālajā 1919.gadā cīnījās par Latvijas brīvību.


.


Tehniskās fakultātes (TF) dienesta viesnīcas sporta spēles jeb „Mehu koju olimpiskās spēles” pulcēja pilnus 5. dienesta viesnīcas gaiteņus. Studējošo pašpārvaldes ieguldītais darbs un studentu atsaucība atspoguļojās sporta spēļu lielajā apmeklētībā. Dalībnieku atsaucība bija pārsteidzoša, jo dažiem sporta spēlēs piedalīties neliedza pat lauzta roka.

Atbilstoši TF apgūstamo studiju programmu specifikai, sporta spēles tika saistītas ar tehniskas dabas jautājumiem un aktivitātēm. Viena no sporta spēļu visapmeklētākajām aktivitātēm bija ‘’Pitstops’’, kurā dalībniekiem bija jānoskrūvē automobiļa ritenis un tad tas jāuzskrūvē atpakaļ. Šajā aktivitātē piedalījās arī skaistā dzimuma pārstāves, uzrādot pārsteidzoši labus rezultātus.

Studentiem tika dota iespēja piedalīties arī daudzās citās aktivitātēs, tādās kā ‘’Evolūcija’’, kurā dalībniekiem bija jāsarindo traktoru attēli pēc to vecuma, ‘’ Koju krekli’’, kurā dalībnieki vilka vairākus t-kreklus vienu uz otra, kā arī vairākās individuālajās sporta spēlēs.

Savas zināšanas studenti pierādīja aktivitātē, kurā ar aizvērtām acīm bija jāosta dažādi tehnikai domāti šķidrumi un jāuzmin šķidruma nosaukums, bet vislielāko interesi bija tieši par noslēguma sporta aktivitāti - virves vilkšanu. Līdzjutēji skaļi atbalstīja ‘’savējos’’ un par šī gada virves vilkšanas favorītiem kļuva komanda ar viņiem raksturīgu nosaukumu ‘’Godzillas’’. Komandas sacentās līdz divu uzvaru gūšanai, un ‘’Godzillas’’, demonstrējot spēku un komandas darbu, izcīnīja uzvaru šajā disciplīnā.

‘’Salīdzinot ar pagājušo gadu, dalībnieku ir mazāk, bet nevaru vērtēt atsaucību kā sliktu. Daudzi piedalās un nāk atbalstīt draugus. Noteikti arī turpmāk turpināsim šo tradīciju. Lielu uzmanību veltījām virves vilkšanas disciplīnai, zinot, ka šī disciplīna ir visapmeklētākā. Pats esmu apmierināts ar pašpārvaldes un savu darbu, jo no dalībniekiem dzirdam daudz labus vārdus. Liels paldies jāsaka mūsu atbalstītājiem Redbull, NDD un Jelgavas Krekliem,’’ tā par pasākumu izsakās TF studējošo pašpārvaldes vadītājs Aldis Reihmanis.

Šādas TF Studējošo pašpārvaldes rīkotās sporta spēles saviem studentiem – mehiem kļuvušas par ilggadēju tradīciju. To sportiskā, jautrā un amizantā gaisotne ir būtisks fakultātes studentus saliedējošs un vienojošs pasākums.

Informāciju sagatavoja Ervīns LipšānsŠodienas Latvijā meliorācijas sistēmas uzturēšana mežā bieži vien sagādā to īpašniekiem pamatīgas galvassāpes, jo ne vienmēr pietiek finansējuma, laika un zināšanu, lai izveidotu kvalitatīvu mežaudzi. LLU Mūžizglītības centra piedāvātie kursi palīdzēs atrisināt daļu no problēmām un iegūt nepieciešamās zināšanas ikvienam interesentam.

Arodapmācības kursu „Meža meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi” mērķis ir sniegt zināšanas, informāciju un prasmes par meža meliorācijas sistēmām, to elementu darbību, uzturēšanu un kopšanu. Kursu dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar meža meliorācijas objektiem dabā, kā arī iegūt teorētiskas zināšanas par meliorācijas sistēmu normatīvo bāzi Latvijā, meža nosusināšanas paņēmienu izvēli, caurtekām un to projektēšanu topogrāfiskajā plānā.

Kursa dalībnieki papildus lekciju nodarbībām dosies apskatīt Jelgavas, Babītes un Tukuma novadu mežus, kā arī iepazīs meliorācijas sistēmu un mazo hidrotehnisko būvju modeļus un iekārtas Lauku inženieru fakultātes (LF) laboratoriju korpusā.

Kursus vadīs pieredzējuši LIF mācībspēki Kaspars Abramenko, Artūrs Veinbergs, Einārs Pundurs, Raimonds Bērmanis un Kārlis Siļķe.

Kursi notiks 14. un 15. novembrī LLU LIF Akadēmijas ielā 19, Jelgavā. To apmaksu daļēji sedz ES ELFLA līdzekļi un dalībniekiem jāmaksā tikai 20% no kursu maksas jeb EUR 42.

Jautājumu gadījumā ieteicams vērsties pie LLU Mūžizglītības centra speciālistes Antras Bērziņas (tālr. 63026025, e-pasts: antra.berzina@llu.lv ).28. oktobrī durvis teātra mākslas un improvizācijas cienītājiem vēra Jelgavas Studentu teātris, lai ar radoši spraigiem sacensību mačiem un dažādiem pārsteigumiem atklātu jauno Teātra sporta sezonu.

Teātra sporta turnīra pirmajā kārtā sacentās trīs komandas ar četriem dalībniekiem katrā – "Tarhūns”, “Rieksts” un “Rokijs”. Pēc kārtas izspēlējot dažādas tehnikas ar četriem, trīs, diviem un vienu cilvēku, žūrijas un skatītāju vērtējumā pārāka izrādījās komanda “Tarhūns”, kopvērtējumā iegūstot 66 punktus.

Meža fakultātes studente Diāna Supe, kura ir viena no 12 jaunuzņemtajām aktrisēm un startēja komandas “Tarhūns” sastāvā, atzīst, ka dalība teātra sportā bija lieliska iespēja pierādīt savus spēkus improvizācijas jomā: “Lai arī uz skatuves kāpu pirmo reizi un arī uztraukums nepalika nemanīts, atsaucīgā publika un teātrī valdošā brīvā atmosfēra ļāva pieeju radošumam. Tas bija izaicinājums ne tikai man, bet komandai un dalībniekiem kopumā. Bet vislielākais prieks par gūto punktu pārsvaru “Tarhūns” labā!”

Teātra sports jeb improvizācijas teātris ir teātra forma, kurā priekšnesums tiek radīts improvizējot pēc skatītāju nosacījumiem, bez iepriekš izdomāta scenārija. Žūrija improvizatorkomandām norāda tehniku, kādā jātēlo, savukārt skatītāji izdomā darbības vietu, personāžu rakstura īpatnības, darbības mērķus un citas pazīmes.

Komandu uzstāšanos vērtē gan teātra mākslas profesionāļu veidota žūrija, gan skatītāji. Ja žūrijas vērtējums nesakrīt ar skatītāju viedokli, bargo žūrijas tiesnešu virzienā nereti tiek raidītas slapjas trauku mazgājamās švammītes, savukārt simpātijas skatītāji var izrādīt ar skaļām ovācijām vai ziediem, kas nereti, mērķēti improvizatoru virzienā, nonāk pie mākslinieka kājām izrādes norises laikā.Turpinot LLU vadības vizītes fakultātēs, otrdien, 28.oktobrī uz diskusiju Lauku inženieru fakultātē (LIF) tika aicināti fakultātes darbinieki un studenti. Nelielu atskatu uz tikšanās norisi atklāja LIF dekāne Daiga Zigmunde, kas vēlas visiem iesaistītajiem izteikt pateicību par ieinteresētību LLU un LIF attīstībā.

Lai veidotu dziļāku izpratni par LIF pārstāvēto virzienu – būvniecība, zemes ierīcība, vide un ūdenssaimniecība, ainavu arhitektūra - specifiku, pirms diskusijas ar visiem LIF darbiniekiem, LLU vadībai bija iespēja novērtēt auditoriju aprīkojumu, laboratoriju iekārtas, kā arī studiju procesa un zinātniskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru. Tā ir specifiska ar sarežģītām ūdens sistēmām un sūkņiem,nepieciešamību pārvietot liela izmēra būvkonstrukcijas līdz testēšanas iekārtām, uzglabāt laboratorijas darbiem nepieciešamos būvmateriālus - cementu, keramzītu, ģipsi, granti utt. Fakultātes apskates laikā studiju programmu direktori raksturoja fakultātes pārstāvēto virzienu attīstības iespējas, sadarbību ar uzņēmējiem zinātnē un praksē.

Apkopojot LIF darbinieku jautājumus LLU vadībai, iezīmējās vairāki tematiskie bloki – LLU kopējā darbība un attīstība, mācībspēku kvalifikācija un atalgojums, studiju kvalitāte un zinātniskā darbība. Jautājumu spektrs variēja no stratēģiski svarīgiem jautājumiem līdz studiju programmām specifiskiem jautājumiem. Kā viens no stratēģiskajiem jautājumiem bija LLU vadības redzējums par LIF pārstāvēto virzienu (būvzinātne, vides inženierzinātne, hidroinženierzinātne, zemes ierīcība un ainavu arhitektūra) vietu un lomu bioekonomikā. Jau konkrētāki jautājumi saistījās ar studiju procesa organizēšanu un kvalitātes nodrošināšanu, tai skaitā prakšu un brīvās izvēles studiju kursu jautājumi.

Kopumā, vērtējot tikšanos, jāsecina, ka LLU vadības rosinātā diskusija fakultātes telpās darbiniekiem ļāva paraudzīties uz LLU darbību daudz pietuvinātāk, kas savukārt sniedza dziļāku izpratni par LLU kopējās attīstības iespējām, kā arī problēmām un to risināšanā nepieciešamo atbalstu no ikviena darbinieka.

Vēlos pateikt paldies LLU vadībai par izturību, līdz pat plkst. 18.30 diskutējot par fakultātei un universitātei kopumā svarīgiem jautājumiem! Paldies LIF katedru vadītājiem, studiju programmu direktoriem un laboratoriju atbildīgajiem par labi noorganizētu fakultātes apskati! Paldies visiem darbiniekiem un studentiem par izrādīto interesi un dalību diskusijā!

Cieņā,

Daiga Zigmunde

LIF dekāne29.oktobrī, 55 gadu vecumā, pēc smagas slimības mūžībā aizgājis LLU Meža fakultātes Meža izmantošanas katedras docents Imants Bērtaitis.

Izvadīšana 1. novembrī  plkst.  11.00 no Dobeles un apkārtnes slimnīcas sēru zāles uz Virkus kapiem.

Izsakām dziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem!No 27. līdz 31. oktobrim Latvijas Lauksaimniecības universitātē notiek BOVA intensīvie kursi maģistrantiem „Application of modern technologies in determination of geodetic height system”, kuru ietvaros praktisko iemaņu nostiprināšanai studenti starptautiskās komandās veic nivelēšanas uzdevumus Jelgavas pils gaiteņos.

Kursu mērķis ir sniegt zināšanas maģistrantiem un diskutēt par precīzo ģeometriju, līmeņu noteikšanas metodoloģiju un izmantošanu mērniecībā, kā arī praktiski veikt nivelēšanas darbus augstuma līmeņa mērīšanai, izmantojot tehnoloģijas. Kursu dalībnieki arī iegūst padziļinātu izpratni par nacionālajām augstuma sistēmām Baltijas valstīs. Kopumā kursu tematika ir paredzēta ģeomātikas, ģeodēzijas, zemes ierīcības, ainavu arhitektūras un plānošanas, mežsaimniecības, vides zinātnes un ģeogrāfijas studentiem.

Kursos piedalās desmit dažādu studiju programmu maģistranti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, turklāt starptautiska ir arī lektoru komanda un vienlaicīgi ar studentiem strādā vairāki speciālisti, tādējādi notiek pieredzes apmaiņa gan studentu, gan kursu vadītāju starpā.

Lekcijas tiek papildinātas ar praktiskiem uzdevumiem, studentiem darbojoties starpnacionālās grupās un nostiprinot iegūtās zināšanas. Līdz ar to 27. oktobra pēcpusdienā bija vērojamas netipiskas aktivitātes Jelgavas pils Ziemeļu un Dienvidu koloniādēs, kurās kursu dalībnieki veica nivelēšanas darbus, kas parasti notiek Jelgavas pils apkārtnē.

Kursus organizē LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mācībspēki universitāšu tīkla „BOVA” ietvaros.

Informāciju par līdzīgām un arī citām „BOVA” tīkla aktivitātēm var iegūt pie LLU Starptautiskās sadarbības centra speciālistes Daigas Unferihtas Jelgavas pils 195. kabinetā (tālr. 63005698, e-pasts: daiga.unferihta@llu.lvValsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludinājušas konkursu jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Konkursa nolikums paredz, ka apbalvojumi tiek piešķirti par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos uz konkursa pamata jaunajiem doktoriem un maģistriem, ja viņi konkursu pieteikumu iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem.

Apbalvojumi tiek piešķirti par izciliem pētījumiem, kuri veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu. Balvas sevī ietver diplomu, kas apliecina augsto novērtējumu, kā arī piemiņas veltes, ko nodrošina Altum. Piemiņas veltes no Altum tiek pasniegtas arī pētījumu darbu vadītājiem.

Pieteikumi LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā pretendentiem jāiesniedz līdz 2014. gada 15. novembrim. Detalizētu informāciju par pieteikumam pievienojamajiem dokumentiem var iegūt konkursa nolikumā (raksta pielikumā).

Konkurss izsludināts, pamatojoties uz 2014. gada 3. martā noslēgto sadarbības līgumu starp Valsts akciju sabiedrību ”Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.No 49 pretendentiem, 11. un 13. oktobrī Līvānu novadā notikušajā stipendijas komisijas sēdē, astoņiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) jauniešiem tika piešķirta Līvānu novada atbalsta stipendija studējošajiem ar labām, teicamām un izcilām sekmēm.

Šogad stipendiju saņēma 32 jaunieši no dažādām Latvijas augstskolām, starp kuriem LLU pārstāv Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programmas “Ekonomika” studentes – Ieva Rusiņa un Evelīna Lukašenkova, Meža fakultātes pamatstudiju programmas “Mežzinātne” studente – Krista Zeiliņa, studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģija” maģistrants Lauris Brūvers, Teniskās fakultātes studiju programmu “Lauksaimniecības enerģētika” un “Lauksaimniecības inženierzinātne” pārstāvji – Laila Zalāne un Jānis Pudāns, kā arī Pārtikas tehnoloģijas fakultātes topošā pārtikas tehnoloģe Alīna Polipartova.

Līvānu novada atbalsta stipendija tiek piešķirta jau kopš 2004. gada, un 2014./1015. studiju gadā kopumā sastāda 32 900 eiro.

Topošā “mežzine” K. Zeiliņa norāda, ka Līvānu novada atbalsts ieņem svarīgu lomu jauniešu studiju dzīvē: “Piešķirtie līdzekļi dod iespēju segt studiju izmaksas, tādējādi radot iespēju izvairīties no kredītsaistībām. Tai pat laikā vieglāk ir arī ģimenēm, kuru pienākums ir atbalstīt savus bērnus un nodrošināt tiem pienācīgu izglītību.”

Savukārt I. Rusiņa uzskata, ka, atbalstot studentus, novads un uzņēmēji parāda to, ka izglītība Latvijā tiek novērtēta.

“Mūsdienās daudzi jaunieši studiju vietā izvēlas izbraukšanu no valsts, taču, piešķirot attiecīgus līdzekļus, novads atbalsta studentu izvēlēto “ceļu”, kas pilnīgi noteikti nav no tiem vieglākajiem,” tā topošā ekonomiste.

Stipendiāti neslēpj, ka iegūtie līdzekļi tiks izmantoti mācību procesa nodrošināšanai, ceļa izdevumu segšanai, kā arī dzīvošanai pilsētā.

“Lai nokļūtu no Jelgavas līdz mājām, ir jāpārvar 250 km liels attālums. Ir patiess prieks, ka dzīvoju novadā, kas sniedz šādu atbalstu, jo turpmāk par ceļa izdevumiem nevajadzēs raizēties,” atklāj L.Zalāne.

Līvānu novada mācību stipendija jauniešu studijām augstskolās ir nodibināta ar mērķi atbalstīt centīgus studentus, kuri uzrādījuši labas un teicamas sekmes mācībās, kā arī ar mērķi attīstīt intelektuālo potenciālu, īpaši eksakto zinātņu jomās, veicināt izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos dzimtajā pilsētā un jaunu darba vietu radīšanu.No 21. līdz 22. oktobrim LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) viesojās Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūta (LLAI) pētnieku grupa, lai turpinātu darbu pie starptautiska pētījuma par jauniešiem un pārrunātu iespējamos sadarbības virzienus nākotnē.

Polijas Zinātņu akadēmijas LLAI pētnieki profesores, socioloģes Kristīnes Šafraņecas vadībā ieradās universitātē, lai tiktos ar ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta pārstāvēm (SOHU) Dinu Biti, Ženiju Krūzmētru un Lanu Janmeri, pārrunātu līdzšinējās pētniecības aktivitātes un plānotu turpmāko rīcību. Vizītes mērķis bija oficiāli nostiprināt sadarbību un pārrunāt kopīgas zinātnisko aktivitāšu iespējas starp ESAF un LLAI.

„Tiekoties ar Polijas kolēģiem, sapratām, ka vēlamies nopietnāku sadarbību ne tikai viena institūta vai fakultātes, bet arī universitātes līmenī. Turklāt ESAF var piedāvāt plašas sadarbības iespējas, it īpaši zinātnes jomā, jo mums ar poļu pētniekiem ir līdzīgi pētījumu virzieni,” stāsta ESAF dekāne Andra Zvirbule-Bērziņa.

Vizītes laikā tika pārrunātas salīdzinošu pētījumu veikšanas iespējas par lauku iedzīvotāju problēmām, teritorijas attīstību un migrāciju. A. Zvirbule-Bērziņa viesus aicināja nākošā gada pavasarī piedalīties ESAF starptautiskajā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, turklāt K. Šafraņeca piedāvāja zinātnisku rakstu publicēšanas iespējas Polijas Zinātņu akadēmijas izdevumos.

LLAI vairāk kā 40 gadus ir vadošā starpdisciplināru pētījumu organizācija Polijā, kas apvieno dažādu zinātņu pārstāvjus, lai monitorētu laukos notiekošos ekonomiskos un sociālos procesus un izstrādātu priekšlikumus šādu teritoriju ilgtermiņa attīstībai. Institūtā apvienojušies ekonomisti, sociologi, demogrāfi, etnologi, ģeogrāfi, izglītības speciālisti u.c.

Jāpiebilst, ka kopš 2014. gada pavasara Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir iesaistījies starptautiskā pētījumā „Jaunieši postsociālisma valstīs – inovatīvs potenciāls, jauns konteksts, jauni izaicinājumi un problēmas”, kura aktivitāšu izpildē piedalās arī SOHU pētnieces un kurā vadošais partneris ir Polijas Zinātņu akadēmijas LAII. 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions