Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://www.llu.lv/rss_llu_raksti_xml.php 
Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
LLU jaunākie raksti
Add To Favorite

26175

19. decembrī Aulā pulcējās universitātes akadēmiskā saime uz svinīgo Konventa sēdi, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto, godinot uzmanību izpelnījušos darbiniekus un studentus, kā arī izvirzītu 2015. gada mērķus augstskolas akadēmiskajā, zinātniskajā un saimnieciskajā darbībā.

Konventa sēdi atklāja tā priekšsēdis Voldemārs Bariss, norādot universitātes nepieciešamību pilnveidoties un vērst uzmanību uz pārmaiņām, izmantojot iespējas, ko piedāvā arī starptautiskā izglītības telpa.

„Jākāpj pāri sētām, ko paši esam uzbūvējuši ap katedrām, institūtiem, fakultātēm un visu universitāti un jāizmanto iespējas, kas mums ir dotas un kuras ne vienmēr izmantojam,” klātesošos aicināja V. Bariss.

Konventa sēdi turpināja LLU rektore Irina Pilvere, kas uzstājās ar ziņojumu par 2014. gadā paveikto un 2015. gadā iecerēto. Profesore norādīja, ka šis gads bijis pārbaudījumu un pārmaiņu pilns, bet īpašs prieks esot par universitātes objektu –Valdekas pils un 8. dienesta viesnīcas - sakārtošanu. Tāpat godu izpelnījušās arī Meža un Veterinārmedicīnas fakultātes, kas šogad atzīmējušas apaļās 75 un 95 gadu jubilejas.

Norādot uz nākamā gada izaicinājumiem un iespējām, rektore atklāja, ka nākamā studiju gada plānā ietilpst universitātes stratēģijas aktualizācija, zinātnisko institūciju reorganizācija, projektu iesniegumu izstrāde, kā arī budžeta sabalansēšana.

Savukārt ar kuplo jauno doktoru saimi Konventa dalībniekus iepazīstināja LLU zinātņu prorektore Elita Jermolajeva. Profesore atklāja, ka šogad aizstāvēts rekordliels promocijas darbu skaits. Konventa sēdē savu "izlaidumu" piedzīvoja 36 promocijas darbu aizstāvējušie LLU jaunie doktori.

Tāpat atzinību un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētā doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursa galveno balvu promocijas darbu konkurencē ieguva laureāte Zane Bulderberga profesores Irinas Pilveres vadībā, savukārt maģistra darbu konurencē tika apbalvoti laureāti – Kristīne Makovska un Santa Šēnhofa.

LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis svinīgajā sēdē sveica 2014.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursa laureātus, amata diplomus ieguvušos darbiniekus, kā arī Senāta stipendijas ieguvējus – Pārtikas tehnoloģijas 4.kursa studentu Edgaru Kapteini, Veterinārmedicīnas fakultātes 5.kursa studenti Liānu Pelši un Lauku inženieru fakultātes maģistranti Kristīni Zelču.

Šogad LLU kolektīvam pievienojušies 17 jaunie mācībspēki: vieslektori - Einārs Pundurs, Jānis Bikše, Inga Retiķe, Agris Pentjušs, Daiga Gāliņa, Vilnis Jakovļevs un Aleksejs Gedzurs, viesasistenti – Armands Kviesis, Jana Vanaga, Armands Vekšins, Inga Birne, Jānis Rusiņš, kā arī Gatis Justovičs. Savukārt viesdocenta amatu ieguvuši – Regīna Tamane, Viktorija Zagorska, Anita Sideļska un Gunārs Silabriedis.

Pasākumu krāšņāku darīja LLU kopkora uzstāšanās Ziemassvētku noskaņās, kā arī laba vēlējumi izturībai un panākumiem nākošajā gadā no Senāta priekšsēdētāja Imanta Liepas, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa un citiem LLU sadarbības partneriem.Noslēgusies VAS "Latvijas attīstības finanšu institūcijas Altum" , Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un LLU jauno zinātnieku darbu konkursa 2014. gada 2. kārta. Par laureāti jauno zinātnieku grupā kļuvusi Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktore Zane Bulderberga, turpretim maģistru kategorijā par laureātēm kļuvušas divas studentes.

Konkursam tika iesniegti 5 promocijas darbi un 4 maģistra darbi. Par laureāti jauno zinātnieku grupā kļuvusi Zane Bulderberga par izvirzīto promocijas darbu „Pilsētu un lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos”. Promocijas darba vadītāja profesore, Dr.oec. Irina Pilvere.

Taču maģistru grupā 1. vieta piešķirta Kristīnei Makovskai par maģistra darbu „Kaņepju audzēšanas un pārstrādes attīstības izvērtējums Latvijā” (zinātniskā vadītāja docente, Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte) un 2. vietu ieguvusi Santa Šēnhofa par maģistra darbu „Musli kvalitātes izvērtējums” (zinātniskā vadītāja - vadošā pētniece Dr.sc.ing. Evita Straumīte) no Pārtikas tehnoloģijas fakultātes.

Konkursa ekspertu komisiju vadīja profesore Andra Zvirbule-Bērziņa, kas atklāj, ka vērtēšanai iesniegto darbu tematika bija ļoti plaša un aptvēra gan agrārās problēmas, gan lauku vides izpēti un telpiskos risinājums, gan arī ražošanas, uzņēmējdarbības un finanšu jautājumus.

„Visi iesniegtie darbi bija interesanti un rūpīgi izstrādāti. Tajos atspoguļoti detalizēti un daudzpusīgi pētījumi, kuri veikti, izmantojot modernas pētījumu metodes. Vērtēšanā ņēmām vērā konkursa darbu praktiski-zinātnisko pienesumu, kas palīdzēja noteikt laureātus,” skaidro A. Zvirbule-Bērziņa.

Komisijas vadītāja arī norāda, ka promocijas darbu kategorijā par labāko tika atzīts darbs, kura rezultātā izvērtēta pilsētu un lauku mijiedarbība Latvijas reģionos, izstrādājot telpiskās attīstības scenārijus Latvijas reģionālās politikas kontekstā. Turklāt maģistra darbu kategorijā tika īpaši izcelti divi darbi. Viens no tiem ir par kaņepju audzēšanas un pārstrādes perspektīvām , kurā autore secina, ka kaņepēm ir plaši pielietojama jebkura auga daļa, kas piedāvā to daudzveidīgi izmantot konceptuāli jaunu un inovatīvu izstrādājumu radīšanai būvniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, medicīnā, tehnisko audumu ražošanā, pārtikā, lauksaimniecībā u.c.

Otra laureāte maģistra darbu konkurencē ieguvusi atzinību par musli kvalitātes izvērtējumu. Šajā maģistra darbā risināti Latvijas tautsaimniecībai svarīgi jautājumi- jaunu Latvijā izaudzētu graudaugu veidu (tritikāle) izmantošana jaunu produktu ražošanai, kā arī izstrādātas musli receptūras un pētīti iepakojamie materiāli. Darba rezultāts - Latvijā ražotā musli produkts - pieejams tirdzniecības tīklos, ko ražo SIA Felici. Turklāt šis uzņēmums ieguvis šogad pirmo vietu konkursā „Eksporta un inovācijas balva 2014”.

Konkursa laureātiem un zinātniskajiem vadītājiem Atzinības raksti un balvas tika pasniegtas 19. decembrī LLU Konventa sēdes laikā.18. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika seminārs par ERASMUS+ programmu, kuru apmeklēja gan universitātes, gan citu Zemgales reģiona organizāciju pārstāvji, lai iegūtu informāciju par jaunajiem projektu konkursiem un noskaidrotu jautājumus, kas saistīti ar projektu izstrādi.

Seminārā ar prezentācijām uzstājās Valsts izglītības attīstības aģentūras Augstākās izglītības projektu nodaļas vadītājas vietniece Antra Meņģele un Jaunatnes starptautisko lietu aģentūras Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore Juta Reķele, kā arī I.Kulitāne, kas prezentēja kolēģiem labo praksi projekta īstenošanā.

A.Meņģele iepazīstināja ar trīs Erasmus+ programmas starptautiskajām aktivitātēm augstākajā izglītībā, savukārt J.Reķele informēja par Stratēģiskās partnerības projektiem jaunatnes jomā.

Semināru apmeklēja vairāk 30 interesentu, starp kuriem lielākoties bija LLU struktūrvienību vadītāji, studiju programmu vadītāji, projektu vadītāji, kuri saskata un meklē ERASMUS+ iespējas papildus finansējuma piesaistē studijām un mobilitātēm. To organizēja LLU Zinātnes un projektu attīstības centrs.

Semināra gaitā tika sniegta arī aktuālākā informācija par izsludināto Erasmus+ programmas 2015. gada konkursu minētajās aktivitātēs - nosacījumi, termiņi, dokumentācija u.c.

LLU darbinieki aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai par jauniem projektu konkursiem Zinātnes un projektu attīstības centra mājas lapā.

 11. decembrī LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF) Arhitektūras un būvniecības katedra (ARBU) un AS „UPB Holdings” organizēja ekskursiju LIF būvniecības specialitātes studentiem un mācībspēkiem uz FBO Rīga Biznesa aviācijas pakalpojumu centru, kur noris jaunā biznesa aviācijas kompleksa celtniecība.

Kompleksā ietilps biznesa aviācijas termināls (12000 m2), apsildāmais angārs (8400 m2), un teritorija lidmašīnām un tehniskajam nodrošinājumam. Šoreiz uzmanība tika pievērsta angāra metāla konstrukcijām, jo tās parametri ir unikāli Latvijas būvniecībā. Metālkonstrukciju kopējais apjoms ir 609 tonnas. Kopnes garums 98 metri. Kopnes augstums 15 metri. Kopņu pāra svars: smagākajam pārim 101 tonna, pārējiem 86 tonnas. Pacelšanai tiek izmantoti divi 160 t ceļamkrāni. Metāla konstrukcijas samontētas 3 mēnešos.

Paredzēts, ka angārā ietilps līdz septiņām lielajām «Boeing Business Jet» lidmašīnām vai līdz 15 mazākiem lidaparātiem.

Objekta ģenerāluzņēmējs ir SIA Ostas celtnieks un apakšuzņēmējs LLU LIF Arhitektūras un būvniecības katedras ilggadējs sadarbības partneris – SIA UPB nams.

Objektu apmeklēja LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis ar kolēģiem, LLU LIF mācībspēki, būvniecības specialitātes studenti, LBS izglītības sekcijas biedri un šāda iespēja bija pateicoties sadarbības partnera AS „UPB Holdings” uzaicinājumam.

 Par veikto pētījumu “Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas" 18.decembrī ekonomikas doktora zinātniskais grāds piešķirts Viktorijai Zaļūksnei.

Promocijas darba mērķis – izpētīt, raksturot un izvērtēt pilsētu sistēmu Latvijā un noskaidrot Latvijas pilsētu attīstības perspektīvas pašreizējā pilsētu telpiskā izkārtojuma un funkcionālās lomas ietvaros Latvijas reģionos.

Darba autore V. Zaļūksne norāda, ka pētījuma rezultāti izmantojami uzņēmējdarbības nozaru atbalsta programmas izveidē, kā arī valsts tautsaimniecībā, nosakot prioritātes sociālās infrastruktūras uzlabošanā.

Pētījuma darba gaitā tika veikts teritoriāli administratīvā iedalījuma ietekmes izvērtējums uz Latvijas pilsētu sistēmu, kur detalizēti analizēti pilsētu ekonomiskie profili, izvērtējot ražošanas un biznesa pakalpojumu nozaru attīstības dinamiku, akcentējot pilsētu funkcionālās lomas. Tostarp kā vienota sistēma tika apskatītas pilsētas Latvijā, kurā notiek pašorganizācijas procesi ar centru un perifēriju veidošanos. Pētījumā lietota Latvijas pilsētu hierarhizācijas pieeja, balstoties uz pilsētās esošo uzņēmumu skaitu un veikta sociālās infrastruktūras pieejamības izpēte.

Ar jaunās doktores promocijas darbu plašāk var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Jelgavā, Lielajā ielā 2).17. decembrī Mūžizglītības centrs (MC) aicināja savus sadarbības partnerus no fakultātēm un universitātes administrācijas uz svētku pasākumu, lai pateiktos par sadarbību šajā gadā un kaldinātu jaunus plānus un darbus nākotnē.

„Tuvojoties Ziemassvētkiem un gada noslēgumam, vēlējāmies nedaudz apstādināt nerimstošo darbu plūsmu un uz īpašu pēcpusdienu aicināt visus tos LLU darbiniekus, kas 2014. gadā ir sadarbojušies ar MC un palīdzējuši nodrošināt tā darbību. Mūsu labvēļu vidū ir gan dažādu fakultāšu mācībspēki, kas vada kursus, gan administrācijas pārstāvji un vadība,” stāsta MC vadītāja Ilvita Švāne.

Īpašus vēlējumus un Ziemassvētku piparkūkas saņēma Lauksaimniecības, Pārtikas tehnoloģijas, Lauku inženieru, Veterinārmedicīnas fakultāšu un Izglītības un mājsaimniecības institūta mācībspēki, kuru piedāvātie tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursi ir pieprasīti un plaši apmeklēti, kā arī Studiju, Zinātnes un projektu attīstības, Komunikācijas un mārketinga, Administratīvā, IT un zinātniskā aprīkojuma, Finanšu plānošanas un Resursu uzskaites centru darbinieki, kas ikdienā palīdz veikt MC funkcijas.

Pasākumā piedalījās arī Jelgavas 4. vidusskolas skolēni, kas rūpējās par ziemīgi muzikālu noskaņu.

LLU MC jau septiņus gadus ir viena no universitātes struktūrvienībām, kuras mērķis ir veicināt mūžizglītības pieejamību, piedāvājumu un attīstību augstskolā, nodrošinot tālākizglītības kvalitāti ikvienam, kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un karjeru, lai sekmētu personības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī savām vajadzībām un interesēm.17. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) viesojās AS „Putnu fabrika Ķekava” pārstāvji, lai tiktos ar rektori Irinu Pilveri, fakultāšu pārstāvjiem un pārrunātu sadarbības iespējas ar universitāti. Uzņēmums ir gatavs nodrošināt vairāku fakultāšu studentiem prakses vietas, sākot ar nākošo studiju semestri.

LLU viesojās uzņēmuma vadības grupa, ko pārstāvēja Edgars Godmanis, Lilita Bojāre, Tatjana Lisakovska un Kristine Jacino. Sarunas laikā ar LLU rektori Irinu Pilveri, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociēto profesori Tatjanu Rakčejevu un Veterinārmedicīnas fakultātes profesori Andu Valdovsku viesi izteica vēlmi sadarboties ar universitāti gan studiju procesa nodrošināšanā, piedāvājot studentiem prakšu vietas, gan pētniecības jomā ar zinātniekiem. Turklāt panākta vienošanās par oficiāla sadarbības līguma slēgšanu 2015. gadā.

Viens no galvenajiem vizītes mērķiem bija profesionālu darbinieku piesaiste putnkopības uzņēmumam nākotnē. Turklāt A/S „Putnu fabrika Ķekava” vēlas nodarbināt ne tikai LLU studentus, bet arī veidot sadarbību ar pētniekiem, lai veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi broileru gaļas ražošanas un tās pārstrādes procesos.

„Mūsu uzņēmumā tiek nodrošināts pilns ražošanas cikls no olas līdz pat kūpinātai vistai, līdz ar to esam ieinteresēti gan jauno inženieru, lauksaimnieku un veterinārmedicīnas speciālistu, gan ekonomistu un pārtikas tehnologu nodarbināšanā. Šobrīd veidojam investīciju plānu tuvākajiem 3 gadiem un saprotam, ka uzņēmumam nepieciešami jauni speciālisti, kam varētu nodot vecāko darbinieku pieredzi un zināšanas, kā arī pieredzējuši pētnieki, kas palīdzētu inovāciju ieviešanā,” atklāj valdes loceklis Edgars Godmanis.

Ņemot vērā studentu zemo interesi par putnkopību un zināšanu trūkumu par uzņēmuma darbību, E. Godmanis un I. Pilvere vienojās, ka dažādu jomu topošajiem speciālistiem tiks nodrošinātas mācību ekskursijas uzņēmumā un noslēguma darbu izstrādē piedāvātas uzņēmumam nepieciešamas pētniecības tēmas. Uzņēmums jau šobrīd piedāvā sadarbību Lauksaimniecības, Tehniskās, Veterinārmedicīnas un Pārtikas tehnoloģijas fakultāšu studentiem, kas ir ieinteresēti nākošajā studiju semestrī veikt praksi vienā no lielākajiem Latvijas putnkopības uzņēmumiem.

AS „Putnu fabrika Ķekava” savu darbību uzsāka 1967. gada 21.novembrī . 2013.gada nogalē uzņēmuma lielāko daļu akciju iegādājās holdinga kompānija AB «Linas Agro Group», kas apvieno 35 uzņēmumus, kuri atrodas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Dānijā. Holdinga uzņēmumos strādā vairāk nekā 2200 cilvēku, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas starptautisko tirdzniecību, agro apgādi, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi, kā arī pārtikas ražošanu. Šobrīd AS „Putnu fabrika Ķekava” vidēji tiek audzēti 1,5 miljoni broileru un tirgū piedāvāti vairāk kā 80 augstvērtīgi cāļa gaļas produkti.

 Konkursā „Mis un misters Jelgava 2014” par titulu „Misters Jelgava” cīnīsies arī LLU Meža fakultātes 1.kursa students, topošais kokapstrādes inženieris Jānis Maniņš no Jelgavas novada.

J.Maniņš stāsta, ka konkursam gribējis pieteikties jau pagājušajā gadā: „Toreiz kaut kā nesanāca, nebija laika, bet šogad ir gan vēlme, gan iespējas. Protams, students arī nevar visu laiku studēt un sēdēt četrās sienās, tāpēc savu ikdienas rutīnu vēlos mazliet izkustināt un pavadīt laiku arī kaut kur citur.”

Viņš atklāj, ka šādos konkursos vai līdzīgos pasākumos iepriekš nav piedalījies, un to uztver kā iespēju savas personības attīstības veicināšanai: „Noteikti dalība konkursā man būs pilnīgi kaut kas jauns un dos nebijušu pieredzi. Tāpat arī domāju, ka viss, ko no šī konkursa iegūšu, būs kaut kas pozitīvs un noderīgs. Ceru arī, ka iepazīšu daudz jaunu cilvēku un paplašināsies paziņu loks, kas, kā mēs zinām, nekad nevar būt par lielu!”

J.Maniņš pašlaik studē Meža fakultātes 1.kursā un iepriekš aktīvi nodarbojies arī ar peldēšanu. Jautāts, vai varēs apvienot studijas ar piedalīšanos konkursā, jaunietis nešaubās, ka spēs ar visu tikt galā.

„Es domāju, ka spēšu apvienot studijas un šo konkursu. Ja cilvēks ik dienu plāno savu laiku, tad tas nav nemaz tik grūti. Šobrīd es arī vairāk studēju, un savu hobiju – peldēšanu – esmu nolicis mazliet malā, jo visu, ko daru, vienmēr gribu izdarīt kārtīgi, lai pēc tam nekas nav iekavēts un nebūtu steigā jāsarauj. Bet mans hobijs arī nekur nenozudīs, jo ar to jau kādu laiku esmu nodarbojies, un šādas lietas vai nodarbes nevar tik ātri nozust no dzīves!”

Sestdien, 13.decembrī, tika aizvadīts pirmais visu dalībnieku kopīgais treniņš sporta klubā „Atlētika”, bet jau 17.decembrī finālisti kopā ar jelgavniekiem Katrīni un Edgaru Kreiļiem dosies uz labdarības pasākumu Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā, savukārt 20.decembrī finālistus varēs satikt pasākumā klubā „Tonuss”.

 Latvijas Virslīgas hokeja čempionāta spēlē 13. decembrī starp HS „Rīga/Prizma” un HK „Zemgale/LLU” par favorītiem varētu nosaukt ledus saimniekus, kas čempionāta tabulā par vienu punktu apsteidza jelgavniekus. Tomēr arī „Zemgale/LLU” pēdējās spēlēs rādīja labu spēles tehniku un bija gatava sagādāt pārsteigumu.

Tā arī notika. Sākot ar pirmo trešdaļu, HK „Zemgale/LLU” pārņēma spēles iniciatīvu savās rokās un neatlaida to pat līdz spēles beigām. Pirmās trešdaļas otrā pusē jelgavnieku pārsvars bija tik liels, ka lika satraukties, lai puiši neaizmirst par savu vārtu aizsardzību. Astotā minūtē pēc Riharda Remiņa piespēles pirmos vārtu gūst Raivis Kurņigins un ar to sagādā sev lielisku dzimšanas dienas dāvanu. Pirmās trešdaļas izskaņā mērķtiecīgs ir Valentīns Feoktistovs, kurš pēc Artūra Batraka un Jura Ziemiņa piespēlēm ātrāk par pretinieku vārtsargu apslido vārtus un gūst otro ripu.

Otrās trešdaļas sākumā HS „Rīga/Prizma” ieguva iespēju lauzt spēles gaitu, jo jelgavnieki bija aizrāvušies ar uzbrukumiem. Pēc neprecīzas piespēles uzbrukuma zonā HK „Zemgale/LLU” zaudē ripu un rīdzinieki izveido ātru pretuzbrukumu, kas noslēdzas ar vārtu gūšanu. Vēl uz veiksmes viļņa ledus saimniekiem bija dažas iespējas izlīdzināt spēles rezultātu, bet viņiem pamatīgi traucēja Toms Konrads, kas pārliecinoši aizstāvēja savas komandas vārtus.

Trešdaļas vidū laukuma vidū ripu pārtvēra HK „Zemgale/LLU” uzbrucējs Valentīns Feoktistovs un vienatnē gūst vārtus, kuri emocionāli salauž HS „Rīga/Prizma”. Lai arī trešdaļas noslēgumā rīdzinieki vairākumā gūst otros vārtus, garīgi viņi vairs nebija spējīgi uzvarēt.

Trešajā trešdaļā HK „Zemgale/LLU” pārsvarā pavadīja pretinieka aizsardzības zonā, bet rīdzinieki pat necentās aizskriet līdz vārtiem un drošības pēc meta no zilās līnijas. Viņi bija spiesti tā rīkoties, jo jau piektajā trešdaļas minūtē vārtus gūst Juris Ziemiņš, bet sestā minūtē piekto ripu gūst Andis Āboliņš. Par nerealizētām vārtu gūšanas iespējām pat nav vērts runāt, jo tādu bija daudz.

HK „Zemgale/LLU” pārliecinoši pierāda, ka attīstās sezonas laikā un spēj gūt uzvaru pat neskatoties uz trīspadsmito kalendāra datumu. Vēl ir vērts atzīmēt, ka sastāvā ir atgriezies uzbrucējs Viktors Jasjonis, kas ir labā fiziskā formā un viņam atliek vien iespēlēties ar partneriem, lai atnestu daudz rezultatīvus punktus. Spēles laikā traumu guva Kristaps Millers. Trauma nav nopietna, tomēr Kristaps tika nodots mediķu rokās, lai viņš varētu ātrāk atgūties un atgriezties komandas sastāvā.

Informāciju sagatavoja Ruslans Antropovs.Jau 29. reizi Jelgavas pils vēra durvis ikgadējai Ziemassvētku ballei, kurā pulcējās gan LLU studenti un darbinieki, gan jelgavnieki un viesi.

Ziemassvētku gaidīšanas īpašais mirklis plašajai Latvijas Lauksaimniecības universitātes saimei un tās viesiem tradicionāli ir krāšņā Ziemassvētku balle, kas šogad notika 13. decembrī un kurā Jelgavas pils gaiteņus, zāles un vismazākos stūrīšus pieskandināja tādi populāri mākslinieki kā Inga Šļubovska, Raimonds Ozols, Raimonds Macats, Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā, grupas "Petersons Band", "Jautrais dzirnavnieks" un "A pie mums Jelgavā" un citi.

Balles spilgtākie brīži ir aplūkojami fotomirkļos raksta pielikumā. Tostarp visas fotogrāfijas aplūkojamas un lejupielādējamas šeit. 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions