Click Now!

Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://www.llu.lv/rss_llu_raksti_xml.php 

Click Now!

Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
LLU jaunākie raksti
Add To Favorite

30609

Gaismai uzaustot, Jelgavas ielas piepildās ar dzīvību un citviet neaprakstāmu urdoņu. Starp daudziem stāviem ar modrām acīm savas Alma Mater durvis steidz vērt arī pirmkursnieki. Ir aizritējusi jau puse no semestra! Bet kā klājas mūsu jaunajiem studentiem?

Kaut augstskolas solos pavadītas mazliet vairāk kā 50 dienas, šis laiks pirmkursnieku dzīvē spējis ienest jaunas vēsmas gan studiju darbā, gan ārpusstudiju aktivitātēs.

“Ar katru nedēļu kļūst arvien interesantāk un intensīvāk. Tiek iepazīti jauni cilvēki un izprasts ikdienišķais studenta dzīves ritms. Arī līdzekļi vēl nav beigušies!” atklāj Lauksaimniecības fakultātes programmas “Lauksaimniecība” pirmā kursa students Krišs Kļaviņš. Jaunietis norāda, cik neaizstājami ir augstskolas piedāvātie un studentu organizētie pasākumi tieši pirmkusniekiem, kas ir galvenais ierocis ceļā uz kursa un fakultātes saliedētību. Īpaši atmiņā paliekoša esot prakses nedēļa Vecaucē, arī dalība pirmkursnieku sporta sacensībās nesusi sava veida hierarhiju fakultātes rindās.

“Man ir prieks atrasties Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), jo īpaši lepnums būt kopā ar “lauksaimniekiem” gan studijās, gan ārpus tām. Tā mēs spējam dalīties ar vērtībām, pieredzi un nākotnes iecerēm. Mēs ejam, cīnāmies un kopā uzvaram. Lūk, tā ir īstā studentu dzīve, kas ne mirkli neatstāj novārtā un atgādina, ka izvēlētais studiju virziens ir tas īstais!” tā K. Kļaviņš.

Arī Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) jaunā studente Karolīne Juršāne neslēpj sajūsmu par savu studiju programmas izvēli: ”Kopš sākās mans studiju gads, nevienu brīdi vairs nav jāsūdzas par garlaicību. Katra darba diena sākas plkst. 8.30 ar pirmajām nodarbībām, par kurām varu teikt tikai to labāko. Īpaši manā fakultātē studijas ir ļoti augstā līmenī. Telpas un iekārtas ir jaunas un modernas, pasniedzēji – aktīvi, zinoši un pretimnākoši. Protams, arī apziņa, ka mācies Jelgavas pilī, ir lieliska. Ēka ir liela un ne reizi vien nācies tajā apmaldīties, bet tas piederas pie pirmkursnieku ķibelēm.”

Savukārt Meža fakultātes studiju programmas “Kokapstrāde” pirmkursnieks Āris Pūseps ir gandarīts par “mežinieku” saliedētību, kas manīta jau kopš pirmās studiju dienas. Kursabiedri esot izpalīdzīgi, ieinteresēti viens otru atbalstīt, tādējādi radot pozitīvu gaisotni ikdienas studiju gaitās. Jaunietis atklāj, ka arī dzīvošanai pirmajā dienesta viesnīcā esot savas priekšrocības. “Ik vakaru mēs sanākam kopā vienā istabiņā un rīkojam “rasēšanas pulciņu,” ar smaidu sejā atklāj jaunais “mežinieks” un turpina “darbu ir daudz, un tikai kopā spējam paveikt vislabāko!”

LLU ir vienīgā augstskola Jelgavā, kas rada īpašu atmosfēru ne tikai universitātes teritorijā, bet pilsētā kopumā. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pirmā kursa studente Signe Tjuļina vērš uzmanību uz nepārtaukto studentu plūsmu Jelgavas ielās.

“Studenti uz lekcijām dodas kopā. Šeit nepastāv garlaicība, atsvešinātība un atbalsta trūkums. LLU pastāvošā hierarhija aizpilda katru pilsētas nostūri, ļaujot sajust studentijas garu no pašiem pirmsākumiem, kad ieradāmies uz vienojošo prakses nedēļu. Pilsēta un universitāte studentu padara par ko īpašu. Tās apvienojoties, mūs sagaida un lolo, radot iespaidu, ka atrodies vietā, ko saucam par mājām. Tā patiešām ir lieliska sajūta!” tā S. Tjuļina.

Lai iegūtu sistemātisku viedokli par pirmā kursa studentu sajūtām, pārdzīvojumiem un arī problēmām, vairākās fakultātēs tiek veiktas studentu aptaujas, kas palīdz identificēt tos studiju kursus, kuri studentiem sagādā grūtības, un jau laicīgi domāt par iespējamajiem risinājumiem.

Kā labo prakses piemēru var uzskatīt Informācijas tehnoloģijas un Lauksaimniecības fakultātēs veiktās studentu aptaujas, kas tiek organizētas sadarbībā ar LLU Socioloģisko pētījumu grupu.

Grupas vadītāja, socioloģe Līga Paula stāsta, ka šādas aptaujas ir kā ik mēneša monitorings un ļauj prognozēt studentu neapmierinātības cēloņus agrīnā stadijā. Turklāt fakultāšu dekāniem un studiju programmu direktoriem iegūtie rezultāti palīdz uzlabot studiju kvalitāti un nodrošināt studentu skaita saglabāšanu.

Jāatgādina, ka šajā studiju gadā tika uzņemti 1356 studenti pamatstudijās un maģistra studijās un 44 jaunie doktoranti.


.


14. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) viesojās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors Jānis Gardovskis, lai tiktos ar LLU rektori Irinu Pilveri un pārrunātu abu universitāšu līdzšinējo sadarbību un vienotos par turpmāko rīcību.

Viens no svarīgākajiem sarunas tematiem bija LLU un RSU nodibinājuma "Eksperimentālās ķirurģijas zinātniski pētnieciskais mācību centrs" tālākā attīstība un galvenie uzdevumi tuvākajā nākotnē. RSU rektors atzina, ka ir apmierināts ar centra darbību un LLU ieguldījumu tajā. Centrā, kurš izveidots 2013. gadā un atrodas VMF, līdz šim jau noorganizētas vairākas augsta līmeņa apmācības ārstiem.

„Tika pārrunāta arī RSU un LLU Veterinārmedicīnas fakultātes sadarbības iespējas zinātnē, it īpaši biomedicīnā un biofarmācijā. RSU rektors VMF redz kā nozīmīgu partneri jaunu diagnostikas un ārstniecības metožu izpētē”, stāsta VMF dekāns Ilmārs Dūrītis.

Jau iepriekš informējām, ka 2013. gada 20. martā abas universitātes noslēgušas sadarbības līgumu, lai stiprinātu un attīstītu sadarbību izglītības un zinātnes jomā, tiecoties nodrošināt plašākas iespējas studijās un zinātniskajā pētniecībā Latvijas studentiem. Turklāt nodibinājumā "Eksperimentālās ķirurģijas zinātniski pētnieciskais mācību centrs” sadarbojas VMF un RSU zinātnieki. Centra pamatmērķis ir veicināt eksperimentālās ķirurģijas pētniecības un metodikas attīstību medicīnā un veterinārmedicīnā ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.Lai iepazītu vēsturi, arhitektūru, notikumus un vērtības, kas glabātas simtiem gadu, oktobra pēdējā sestdienā jau trešo gadu durvis apmeklētājiem ver Latvijas pilis un muižas, tostarp Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vecauces pils.

„Labās atsauksmes par pagājušā gada pasākumu rosinājušas grāfa kungu ar kundzi ne tikai atvēlēt savu namu, bet arī pašiem piedalīties lustēs, ko organizē muižas ļaudis. Neizpaliks jautri pastāsti par notikumiem un izklaidēm muižā, ar ko laipni dalīsies pati muižkundze,” atklāj Vecauces pils pārvaldniece Inese Kaminska.

Leģendu naktī ir iespēja ne vien apskatīt vēsturiskos objektus, bet arī baudīt īpašu kultūras programmu, par ko parūpējušies arī Vecauces pils iemītnieki.

Vecauces pils apmeklētājiem būs atvērta jau no plkst. 16.30, kad Vītiņu muižas amatierteātris „ Mežrozīte” izrādīs Vigitas Pumpures lugu „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”.

Turpretim pēc lugas no plkst. 18.00-20.00 uz latviskiem dančiem aicinās kapella „ Strops”. Pils pārvaldniece I. Kaminska mierina tos, kas nav pazīstami ar latviešu dejām, jo nezinātājiem danču soļi tikšot ierādīti.

Leģendu nakts turpinājumā paredzētas pastaigas pa naksnīgo Vecauces pili, rotaļas un dziesmas, kamēr vien būs lustēties gribētāji.

Visi pasākumi šajā vakarā Vecauces pilī ir bezmaksas.

Ja arī jums patīk teātris un gribas izlocīt kājas jautrā dejas taktī, vai arī pašiem ir ko rādīt un teikt - ņemiet līdzi nelielu cienastu kopējam galdam un esiet mīļi gaidīti Vecauces pilī!

Kontaktpersona Inese Kaminska, Vecauces pils pārvaldniece, tālr. 29195959, vecaucespils@gmail.com.Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultātes (LIF) Arhitektūras un būvniecības katedras (ARBU) pārstāvji no 16. līdz 19. oktobrim piedalījās izstādē “Vide un enerģija 2014”, kas norisinājās Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

Jau vairākus gadus LLU ir “Industriālās energoefektivitātes klastera” stratēģiskais partneris izglītības un apmācību semināru rīkošanā, konferenču organizēšanā, kā arī energoefektivitātes kompetenču un inovāciju centrs.

Izstādes “Vide un enerģija 2014” ietvaros LLU LIF ARBU katedras vadītāja Sandra Gusta ar kolēģēm demonstrēja mācībspēku zinātniskās izstrādnes energoefektivitātes uzlabošanas jomā, kur klastera stendā ar diviem informatīviem plakātiem un bukletiem tika reklamēta LLU LIF, tajā apgūstamās studiju programmas un specializācijas jomas, īpaši akcentējot studiju programmu “Būvniecība”.

Izstādi “Vide un enerģija” organizēja Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT1 sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Izstādes laikā apmeklētāji tika iepazīstināti ar izdevīgiem apkures un apgaismes risinājumiem, siltumtehnikas, zaļās enerģijas izmantošanas energoefektivitāti, videi draudzīgu elektrotransportu un tehnoloģijām un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām.20. oktobrī norisinājās LLU basketbola izlases spēle Studentu līgā, kas mūsu basketbolistiem bija otrā sezonas spēle un pirmā mājas spēle šajā sezonā. Sacenšoties ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) basketbola izlasi, sīvā, bet neveiksmīgā cīņā atdevām uzvaru ciemiņiem.

Spēlei sākoties, rezultātu atklāja ciemiņi, strauji gūstot krasu punktu pārākumu, bet ātri vien mājinieki izlīdzināja punktu starpību līdz +5 ciemiņu labā, veiksmīgi izpildot vairākus trīspunktu metienus, bet diemžēl ar to nepietika, lai mājinieki gūtu uzvaru pirmajā ceturtdaļā. Līdz ar to ceturtdaļa noslēdzās ar rezultātu 26:22 RSU basketbolistu labā.

RSU izlases basketbolisti otro ceturtdaļu sāka, pārsteidzot mājiniekus, un jau pirmajā minūtē guva 10 punktu pārsvaru, tādēļ savu neapmierinatību demonstratīvi izrādīja LLU basketbola komandas treneris. Turpinoties spēlei, ciemiņi palielināja punktu starpību sev par labu. LLU komanda saņēmās tikai otrās ceturtdaļas piektajā minutē, kad ar izcilību izcēlās komandas kapteinis Jānis Bērziņš. Viņš ar veiksmīgiem uzbrukumiem panāca pretiniekus un noslēdza otro ceturtdaļu ar rezultātu 52:45 ciemiņu labā, atstājot mājiniekus ar punktu starpību -5.

Trešā trešdaļa sākās ar universitāšu izlašu vienlīdzīgu cīņu, saglabājot +7 punktu pārsvaru ciemiņu labā, bet, ritot minūtēm, ceturtdaļas otrajā pusē labāki izrādījās RSU basketbolisti, gūstot +15 punktu pārsvaru. Taču atkal punktu starpību palīdzēja samazināt komandas līderis Jānis Bērziņš, noslēdzot trešdaļu ar rezultātu 76:69 ciemiņu labā.

Sākoties izšķirošajai, ceturtajai ceturtdaļai atkal veiksmīgāki ir RSU izlases basketbolisti, neļaujot gūt punktus mājiniekiem līdz pat ceturtās ceturtdaļas trešās minūtes sākumam. Tam par iemeslu varētu būt mājinieku daudzās kļūdas un neizmantotās iespējas, kas liek ciemiņiem palielināt punktu starpību viņu labā. Tikai sākoties spēles pēdējām minūtēm, mājinieki sarosījās un samazināja punktu starpību līdz 96:87 RSU izlases basketbolistu labā, ar ko arī noslēdzās LLU basketbola izlases otrā sezonas spēle.

‘’Mēs varējām nospēlēt labāk! Nospēlējām diezgan neveiksmīgi. Uzbrukumā bijām pietiekami labi, ko nevar teikt par aizsardzību, kas arī bija mūsu zaudējuma iemesls. Protams bija arī jāizmanto visas iespējas, kā arī jārealizē visas atlēkušās bumbas. Gatavojoties nākošajām spēlēm, izvērtēsim kļūdas un aktīvi trenēsimies,’’ spēli komentē BK ‘’Jelgava ‘’ un LLU basketbola izlases komandas kapteinis Jānis Bērziņš.

Nākamā LLU basketbola izlases spēle 13. Studentu līgā notiks 31. oktobrī, kad tā viesosies tiksies ar Biznesa augstskolas „Turība” komandu.

Informāciju sagatavoja Ervīns Lipšāns.SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, turpinot aizsākto daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas iniciatīvu, arī turpmāk sadarbosies ar LLU Lauku inženieru fakultātes, ainavu arhitektūras specialitātes docenti Unu Īli.

Pateicoties SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „Igate”” aktivitātei un finansiālajam atbalstam, šī gada 15. novembrī tiks sakārtoti pāris iekšpagalmi Jelgavā.

2014. gada augustā Jelgavas pilsētā tika izsludināts konkurss, kurā jebkurš Jelgavas iedzīvotājs, kurš dzīvo daudzdzīvokļu ēkā, varēja pieteikt savu pagalmu dzīvojamās ārtelpas rekonstrukcijai. Izvērtējot visus saņemtos pieteikumus, uzņēmums SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” nolēmis, ka šogad labiekārtos trīs pagalmus. Uzņēmums, saprotot to, ka rekonstrukcijas darbi nepieciešami daudzos Jelgavas daudzdzīvokļu dzīvojamos pagalmos, pieņēmuši lēmumu, ka kopā ar māju iedzīvotājiem pilnībā labiekārtos iekšpagalmu Loka maģistrālē 7, 11, 13, 15, bet vēl divos pagalmos, Kronvalda ielā 5 un Dobeles šosejā 96, 98, veiks nelielus uzlabošanas darbus. Loka maģistrāles 7, 11, 13, 15 iekšpagalmā iedzīvotāji iegūs jaunu smilšu kasti ar pārvalku, āra tāfeli, slidkalniņu, divvietīgas šūpoles, jaunus soliņus un atkritumu urnas. Iekšpagalmā tiks pilnībā demontēti nolietotie rotaļu elementi un nokalpojošās ķieģeļu atbalsta sienas.

Turklāt Unas Īles iniciētā sadarbība ar uzņēmumu SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „Igate”” ir realizējusies, jo LLU Lauku inženieru fakultāte un uzņēmums šogad noslēdza sadarbības līgumu. Rezultātā jau nākamgad ainavu arhitektūras studenti mācībspēku vadībā, varēs iegūt neaizvietojamu pieredzi, līdzdarbojoties SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „Igate”” izsludinātajā pagalmu aktivitātē, piedaloties gan diskusijās ar iedzīvotājiem, gan projektēšanas procesā un pēc tam Jelgavas pilsētas būvvaldē saskaņoto plānojumu realizēšanu dabā.22. oktobrī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) viesosies Swedbank galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks un vadīs semināru/diskusiju „Ieskats Latvijas ekonomikas tendencēs 2014.–2016. – ne visi dūmi ir ugunsgrēks” , kas sāksies plkst. 10.00 Jelgavā, Svētes ielā 18, ESAF zālē 3. stāvā.

Prezentācijas tēma „Ieskats Latvijas ekonomikas tendencēs 2014–2016 – ne visi dūmi ir ugunsgrēks” tiks atklāta caur četriem galvenajiem jautājumiem, kas šobrīd Latvijai ir nozīmīgi:

  • Pasaules ekonomika – negatīvi un pozitīvi pārsteigumi; kuri mums svarīgi eksporta tirgi augs straujāk, nekā gaidīts, un kuri vēl arvien nīkuļos?
  • Krievija – politiskā un ekonomiskā izolācija no Rietumu pasaules pieaugs; iespējamie konflikta attīstības scenāriji; līdzšinējā ietekme uz Latvijas ekonomiku, un ko varam gaidīt turpmāk?
  • Latvijas darba tirgus – vai labākais jau aiz muguras?
  • Latvijas ekonomiskā politika – arī pēc vēlēšanām bez īpaša entuziasma un drosmes; vai darbaspēka nodokļi samazināsies, un kuros segmentos tas varētu notikt?

M. Kazāks centīsies atbildēt uz šiem jautājumiem savas prezentācijas laikā, kā arī aicinās uz diskusiju studentus un citus interesentus, lai veicinātu viedokļu apmaiņu un plašākas izpratnes veidošanos par šī brīža aktualitātēm ekonomikā.

Dr. Mārtiņam Kazākam ir Latvijas Universitātes bakalaura grāds ekonomikā, Kembridžas universitātes diploms ekonomikā un Karalienes Marijas universitātes maģistra un doktora grāds ekonomikā, kas iegūts Londonā. Viņa galvenās izpētes jomas ietver maiņas kursu ekonomiku, Centrāleiropas un Austrumeiropas attīstības tirgus, kā arī ekonometrijas laikrindu modeļus.

No 2000. gada līdz 2002. gadam bijis Londonas universitātes koledžas Slāvu un Austrumeiropas studiju centra Sociālo zinātņu fakultātes pētnieka palīgs. No 2005. gada novembra Mārtiņš Kazāks ir Swedbank galvenais ekonomists Latvijā, kā arī bijis Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis.No 13. līdz 17. oktobrim Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (PTF) nodarbības vadīja nevis fakultātes mācībspēki, bet absolventi, kas studijas beiguši un šobrīd strādā savā profesijā. Līdz ar to studentiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar pārtikas un ēdināšanas nozaru aktualitātēm un darba tirgus specifiku.

„Absolventu nedēļa PTF tika organizēta jau otro reizi, turklāt šogad katrai tās dienai tika dota atšķirīga tematika. Gan pārtikas nozares, gan viesmīlības jomas speciālisti - fakultātes absolventi - dalījās savā pieredzē, kā no augstskolas izlaiduma dienas ir īstenots ceļš līdz šā brīža profesionālajai izaugsmei, kā arī izklāstīja nozares aktualitātes,” stāsta PTF prodekāne Gita Krūmiņa – Zemture.

Nedēļas ietvaros studenti absolventu vadībā guva dziļāku priekšstatu par pārtikas kontroli, zinātni un pētniecību, kvalitatīviem pakalpojumiem viesmīlībā, inovācijām pārtikā un PTF absolventu ieguldījumu Latvijas izglītībā.

Absolventi ne tikai stāstīja studentiem par savām darba gaitām, bet kopīgi darbojās pie dažādu problēmuzdevumu risināšanas un pat piedalījās meistarklasēs. Līdz ar to deva iespēju studentiem izprast profesijas būtību un ļaut atklāt tās plašo daudzveidību – no pārtikas kontroles, produktu attīstīšanas un viesmīlības uzņēmuma vadīšanas līdz pat  sasniegumiem izglītībā un zinātnē.

Fakultātē šīs nedēļas ietvaros viesojās tādi pārtikas nozares pārstāvji kā I. Ļeņenkova  - SIA “Lāči”, kvalitātes speciālists, K. Ābrants -  A/S “Hanzas maiznīca”, produktu attīstības un kvalitātes vadītājs, M.Apškalēja – A/S „LATFOOD”, jaunu produktu izstrādes speciāliste, V. Čunka – A/S „Aldaris”, galvenais alus tehnologs – meistars.

Viesmīlības jomas studentiem nodarbības vadīja E.Silarājs – restorāns „Bar &Grill 36.līnija” direktors, A.Osis – picēriju ķēdes „Vairāk saules” mārketinga direktors, I. Diržine-Umbraško – SIA „Pica serviss” Jelgavas filiāles direktore. Turklāt meistarklasi „Netradicionāli tehnoloģiskie risinājumi ēdienu gatavošanā”  vadīja T.Godiņš - restorāna „Neiburgs” šefpavārs, ko atbalstīja SIA „Reaton” pārstāvis A. Makaveckis.

Studentiem arī bija iespēja viesoties Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī un piedalīties seminārā pie Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītājas A.Iļjinas.

Par zinātnes, pētniecības un izglītības aktualitātēm pārtikas jomā, kā arī pārtikas kontroles aktualitātēm nodarbības vadīja Pārtikas veterinārā dienesta pārstāve T. Marčenkova, BIOR eksperte I Ozollapa, PTF doktoranti un citi.

PTF kolektīvs izsaka pateicību absolventiem par atsaucību un ieinteresētību un cer uz turpmāku sadarbību!Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātei (MF) šis gads iezīmējies košos toņos - 17. oktobrī atzīmētas trīs meža nozarei nozīmīgas jubilejas. Jau aizritējuši apaļi 95 gadi kopš augstākās mežizglītības pastāvēšanas Latvijā, 75 gadus atzīmēja LLU MF, savukārt 10 gadus darbojas SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (SIA “MeKA”).

Jelgavas pils Aulā svinīgajā sēdē tikās vairāki simti mācībspēki, studenti, absolventi, meža nozarē strādājošie speciālisti un viesi. Pasākumu atklāja MF dekāns Dagnis Dubrovskis, kurš vada fakultāti no 2003. gada. Viņš informēja klātesošos par aktualitātēm MF pēdējo piecu darbības gadu laikā, kas nodrošinājušas tās konkurētspēju starptautiskā un globālā mērogā.

“MF ir viena no aktīvākajām fakultātēm universitātē ar savu neatlaidību un vēlmi sadarboties starptautiskā līmenī. Ik gadu pieredzes apmaiņas nolūkos Latviju pamet vairāki desmiti MF studenti, kuru mērķis ir apgūt zināšanas citās sadarbību valstu Meža fakultātēs. Arī pie mums viesojas apmaiņas studenti gan no Lietuvas, Somijas, gan Vācijas, Čehijas un Grieķijas. Turpretim MF ir cieša saikne ar uzņēmumiem, kas veicina zinātnes attīstību un nodrošina kvalitatīvas prakšu vietas mūsu studentiem. Katru trešdienu meža nozares speciālisti vada vieslekcijas, atklājot aktuālāko informāciju un nianses, kuras būtu jāpārzina jebkuram meža nozarē strādājošajam. Savukārt sadarbība zinātnes jomā ļāvusi izveidot mūsdienīgas laboratorijas, kur fakultātes materiālās bāzes uzlabošanai investēti ap 1,5 miljoni eiro. Paldies fakultātes profesoriem, sadarbības partneriem un cilvēkiem, kuri ieguldījuši laiku un enerģiju nozīmīgajā darbā!”

Turpretim Latvijas Republikas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš tā laika Mežsaimniecības fakultāti absolvējis 1976. gadā, dalījās ar studiju gadu stāstiem, atsaucot atmiņā pēdējā kursā piedzīvoto, kad izšķirošs bija mācībspēka lēmums – ļaut Dūklava kungam pabeigt “mežus” vai nē: “Meži ir kopti un saudzēti jau no seniem laikiem. Arī mūsdienās meža nozare ir tā, kas glābusi Latvijas tautsaimniecību grūtos brīžos. Diplomu es ieguvu, un jūtos par to pagodināts!”

Pasākuma gaitā izskanēja neskaitāmi paldies un laba vēlējumi gan fakultātei, gan tās darbiniekiem. Akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” valdes loceklis Edvīns Zakovics MF salīdzina ar čiekuru, kas, pavēris zvīņas, sniedz videi jaunas, nobriedušas sēkliņas, dodot spēku meža nozerei no jauna plaukt un zelt.

“MF viemēr spējusi turēt kopā savējos, sākot ar tiem, kurus pazīstu, un beidzot ar tām sirmajām galvām, kuras devušas neaizstājamu pieredzi ceļā uz izaugsmi. Pamati un mīlestība uz darbu ielikti kārtīgi!” tā E. Zakovics.

Tostarp fakultātes devumu darba dzīvē atzīmē arī Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš: “Mežs Latvijā bija, ir un būs ļoti liela bagātība, tādēļ tā kopēji un apsaimniekotāji vienmēr ir bijuši un būs nepieciešami valsts tautsaimniecībai.”

LLU studentu biedrības “Šalkone” senjors Leonīds Beluško fakultātei vēlēja attīstību un gaišu nākotni turpmākajā darbā, dekānam dāvājot pašizveidotu galda lampu kā piemiņas zīmi no biedrības locekļiem.

Tūlīt pēc svinīgā koncerta fakultātes studenti, absolventi un pārējie viesi tika aicināti apmeklēt Meža fakultātes un Kokasptrādes katedras mājīgās telpas, kur neformālā gaisotnē turpinājās atkalredzēšanās svētki.

17. oktobrī jau no plkst. 12 MF notika jubilejai veltīta konference, kurā D. Dubrovskis stātīja par fakultāti - tās darbību šodien un iecerēm nākotnē. Viesi tika aicināti apmeklēt LLU MF un SIA "MeKA" atklātās lekcijas katedrās un apskatīt jaunizveidotās laboratorijas. Savukārt fakultātes pagalmā tika svinīgi atklāta Jelgavas pašvaldības dāvinātā keramikas čiekura skulptūra, kur ar savu klātbūtni fakultāti pagodināja arī skulptūras autore, keramiķe Ilze Emse-Grīnberga.

 
Preses apskatā apkopotas Latvijas masu medijos publicētās ziņas.

"Kalve" Kiprā iepazīst arī Vidusjūras dzīles

Zemgales Ziņas (Jelgava), 03.10.2014, Ernests Treijs

0_1.jpg

Meža fakultāte šodien

Baltijas Koks, 13.10.2014, Dagnis Dubrovskis

1_1.jpg1_2.jpg

Mūsdienu Šalkone

Baltijas Koks, 13.10.2014, Pauls Beķeris

1_3.jpg

1_4.jpg

1_5.jpg

1_6.jpg

1_7.jpg

1_8.jpg

Par Latvijā audzētiem zirgiem

Neatkarīgās Tukuma Ziņas (Tukums), 14.10.2014, Rūta Fjodorova

4_1.jpg 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions